Subscribe:

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Anh biết không

Anh có biết không, em nghĩ gì?
Em còn đang độ tuổi xuân thì
Vui bè, vui bạn cùng trang lứa
Lẽ nào không có một cây si
Cây si cứ đứng ở bên sân
Dưới anh trăng thanh tỏa sáng ngần
Anh nhắm em hoài qua mái tóc
Em chờ em đợi tiếng chim ngân
Bao ngày chờ đợi chuyến đò ngang
Pháo nổ rượu nồng dạ ngổn ngang
Không biết cây si còn đứng đó?
Lỡ làng thêm tủi chiếc thuyền nan
Số phận trêu ngươi tự buổi đầu
Thôi đành chịu vậy, phải xa nhau
Đọc thư anh gửi em buồn lắm
Xẻ nghé tan đàn biết tính sao./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét