Subscribe:

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

May áo

Đạp nhẹ mô tơ bé cỏn con
Hai tay đưa đẩy cúi lom khom
Cái kim nhấp nháy vải đi thẳng
Quả suốt quay quay chỉ múa tròn
Chị thử áo dài vàng tím biếc
Anh đo quần ngố đỏ nâu non
Đường may mũi chỉ đều như đếm
Ai cũng vui mừng má thắm son.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét