Subscribe:

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Em và anh

Còn nhớ ngày nào mình sánh vai
Em anh hai đưa nghĩ tương lai
Chụm đầu hai bóng vui nao nức
Chờ đợi anh về chớ nhạt phai
Thế rồi biền biết mấy mùa qua
Vắng bặt tin nhau đường thẳm xa
Cách mặt, cách lòng đau nỗi nhớ
Mỏi mòn chờ đợi, tuổi phôi pha
Thu đã đến rồi em đợi trông
Rực vàng hoa cải bướm quay vòng
Heo may tím biếc chiều nhung nhớ
Anh đã về đây thỏa ước mong./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét