Subscribe:

Labels

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Chẳng bơ vơ

Từ ngày nhập hội học làm thơ
Đèn sách thâu đêm vẫn đợi chờ
Sáng đến tìm từ trăn với chở
Đêm về kiếm ý mộng cùng mơ
Thi đàn yêu mến đều nâng đỡ
Bạn hữu đã thương chẳng hững hờ
Học mãi sẽ thành ai chẳng thế
Nàng thơ đùm bọc chẳng bơ vơ
Hà Nội, tháng 11 - 2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét